Học thiết kế web bằng wordpress| Cách trỏ tên miền về host – Bài 3


Học thiết kế web bằng wordpress Bài 3 Các cách trỏ tên miền về host Hướng dẫn cách trỏ tên miền về host bằng hai cách: – Thay đổi Name Server (NS) của…